Một số phương pháp quản trị đối với các sàn phân phối bất động sản

* Thành lập các sàn phân phối bất động sản Propzy .Sở dĩ phải thành lập các SGD BĐS của nhà nước là vì hiện nay các SGD BĐS trên cả nước đều do các doanh nghiệp tư nhân thành lập điều này sẽ hướng đến một số hạn chế sau:

-Tính chứng minh và công khai các kiến thức được niêm yết trên sàn không đảm bảo chính xác một trăm phần trăm. Bởi, các sàn hiện nay do chính các chủ đầu tư thành lập để bán sản phẩm của doanh nghiệp , các sàn chịu sự tác động của chủ đầu tư, bảo gì nghe lấy. Bên cạnh đó cũng có hiện tượng các sàn hạch sách, làm khó chủ đầu tư khi họ gửi bán sản phẩm. Các sàn phân phối không thể trang bị kiến thức chính xác, chứng minh vì mục đích lợi nhuận, vấn đề lợi ích đặt lên hàng đầu.

– Vì tính chứng minh không rõ rệt nên nhà nước cũng không thể triệt để thu thuế từ các phân phối BĐS mặc dù là các phân phối này đã qua sàn.

Chính vì các lẽ đó mà nhà nước cần phải thành lập các sàn phân phối BĐS khi các SGD BĐS của nhà nước được thành lập và phát triển thì vấn đề thống kê kiến thức trên thị trường sẽ đảm bảo chính xác nhờ có sự lựa chọn từ hai nguồn: SGD của tư nhân và SGD của nhà nước. Vì vậy, tính chứng minh càng rõ ràng.

Đồng thời việc ra thế hệ của các SGD nhà nước sẽ khuyến khích và từng bước đưa bước đưa tât cả các phân phối của người dân lên sàn nhằm mục tiêu: mọi phân phối bất động sản của người dân hay của các chủ thể thị trường đều được đưa lên sàn phân phối để cơ quan quản lí nắm được mọi kiến thức về thị trường để từ đó hoạch định các cơ chế chính sách chính xác cho việc quản lí và điều chỉnh thị trường hiệu quả.

*Xây dựng duy nhất số chuẩn: Cho đến nay cơ quan nhà nước vẫn chưa ban hành duy nhất số chuẩn (bao gồm kiến thức về giá cả, kiến thức về mặt hàng, chủng loại). Khi Luật thị trường bất động sản được ban hành các cơ quản lí nhà nước có dự kiến là sẽ ban hành duy nhất số chuẩn vào quý I năm 2009 trên cơ lấy dữ liệu và kiến thức từ các sàn phân phối chuẩn trên cả nước. Tuy nhiên với tình hình hiện nay thì sàn phân phối đạt chuẩn nhưng kiến thức trang bị cho cơ quản lí chưa đạt chuẩn. Vì vậy mà cho đến nay cơ quan quản lí nhà nước vẫn chưa ban hành được duy nhất số chuẩn. Nếu SGD của nhà nước của nhà nước ra thế hệ thì vấn đề trang bị kiến thức cho cơ quan quản lí nhà nước xây dựng duy nhất số chuẩn sẽ sớm được thực hiện và có hiệu quả.

❀❀❀ Xem thêm tin tức bất động sản tại đây ⇚⇚⇚

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *