Một số giải pháp tài chính nhằm phát triển thị trường bất động sản – P2

Thí điểm thực hiện mô hình “Chứng khoán hóa các dự án đầu tư bất động sản” nhằm giúp các doanh nghiệp thiếu vốn đầu tư thực hiện dự án nhà ở có được công cụ huy động vốn, đồng thời tạo thêm kênh đầu tư mới cho các tầng lớp dân cư. Chứng khoán bất động sản dựa trên nguyên lý chứng khoán hóa đã phát triển rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là tại Mỹ từ thập niên 80 và 90. Đây được xem như một trong các kỹ thuật thành công nhất trong việc hạn chế rủi ro cho tổ chức phát hành đồng thời mở rộng kênh đầu tư trực tiếp cho nhà đầu tư mà không cần thông qua các định chế trung gian.

Chứng khoán bất động sản là một loại chứng khoán đặc biệt, kết hợp giữa hình thức đầu tư chứng khoán và đầu tư bất động sản, được đảm bảo giá trị bằng bất động sản mà nó đại diện, đồng thời cho phép nhà đầu tư kiếm lời trên biến động giá trị của bất động sản này, nhưng không nhất thiết nắm giữ quyền sở hữu trực tiếp một phần hay toàn bộ bất động sản đó trong suốt quá trình sở hữu chứng khoán.

Tại thời điểm phát hành, Chứng chỉ bất động sản sẽ được phát hành cho mọi đối tượng quan tâm, không giới hạn số lượng hay khối lượng tham gia. Thông tin về chứng chỉ phát hành, về bất động sản dùng làm tài sản bảo đảm, quyền và nghĩa vụ của người mua chứng chỉ v.v… sẽ được công bố trong cáo bạch.

Trong giai đoạn thực hiện dự án, Chứng chỉ bất động sản được tự do chuyển nhượng để tăng tính thanh khoản. Ngân hàng sẽ giám sát việc giải ngân theo tiến độ thi công công trình, đảm bảo tiền của nhà đầu tư được sử dụng đúng mục đích.

Khi hoàn tất dự án, toàn bộ bất động sản sẽ được đưa ra bán đấu giá, tiền thu được sẽ chia đều cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ bất động sản.

Lợi ích khi đầu tư vào chứng chỉ bất động sản:

Trước tiên, với việc chia nhỏ bất động sản sẽ tạo cơ hội cho nhà đầu tư ít vốn có thể tham gia vào thị trường bất động sản.

thị trường nhà đất

Tiếp theo, với sự giám sát việc sử dụng vốn của tổ chức trung gian là ngân hàng sẽ bảo đảm dự án sẽ được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng đã cam kết.

Ngoài ra, việc tăng tính thanh khoản cho dự án bất động sản (có thể thế chấp, giao dịch trên thị trường thứ cấp…) sẽ giúp nhà đầu tư có thể chủ động lựa chọn nhiều phương án khác nhau (ví dụ mua chứng khoán của nhiều công trình để chia sẻ rủi ro…) hoặc họ có thể quyết định tăng hoặc giảm lượng vốn đầu tư vào dự án tại các thời điểm khác nhau, tuỳ theo tình hình thị trường đi lên hay đi xuống.

❄ Xem thêm thông tin mua bán BDS tại Propzy : https://www.facebook.com/propzyvietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *